عاشق کشی

هیراد پناهی

سبک هیراد پناهی بی کلام

بیوگرافی هیراد پناهی

هيراد پناهى متولد دوازدهم اسفند ١٣٧٠_تهران. آشنايى با موسيقى نزد خانم مهناز شادى پور (١٣٧٦)، فراگيرى مبانى پيانو و تئورى موسيقى نزد جناب آقاى على حق بين ، فراگيرى نوازندگى پيانو نزد استاد سامان احتشامى و پيانو كلاسيك نزد استاد وحيد گلى و همچنين بهره گيرى از محضر استاد انوشيروان روحانى و همچنين استادى چون جناب آقاى قدرت اله احمدوند، جناب آقاى محمد اسماعيلى و جناب آقاى سحاب تربتى. از آخرين فعاليت هاى ايشان مى توان به ساخت موسيقى نمايش مردى از جنس ماه در سال ١٣٩٢ و فيلم كوتاه ماليخوليا در سال ١٣٩٣ و فعاليت در گروه باد از سال ١٣٩٣ و همچنين نوازندگى پيانو در نمايش آقاى شادى به همراه اين گروه موسيقى در سال ١٣٩٣، اشاره كرد.