فرهاد فنائیان

سبک فرهاد فنائیان پاپ

بیوگرافی فرهاد فنائیان

فارغ التحصیل رشته رهبری ارکستر مدرس هنرستان هنرهای زیبای اصفهان مدرس گیتارکلاسیک وپاپ، سلفژ وصداسازی وی در محضراساتیدی چون محسن الهامیان، ماریوتقدوسی، وادیم، میرضایی، کیوان میرهادی و فرزاد دانشمند کسب فیض نموده است. اجرا ها: تشکیل گروه آراد و اجرا در سپاهان شهر اصفهان(1379) تشکیل گروه فریاد و اجرا درسینما چهارباغ (1382) اجراهای متعددی در دانشگاه اصفهان (1381-82) اجرا در مراکز درمانی رازی تهران(1385) اجرای دوئت گیتار در دانشگاه کنسرواتوار تهران با استاد کیوان میرهادی(1385) اجرای تک نوازی گیتار در سالن سوره اصفهان(1392) اجرا با گروه سایا درسالن فرشچیان اصفهان(1393) کنسرت درسالن فرشچیان اصفهان (1395)