صفر مطلق

امیر شرقی

سبک امیر شرقی پاپ

بیوگرافی امیر شرقی

در سال ۱۳۵۲ در تهران به دنیا امده است.اولین البوم مجاز او “طرح پاییز ” میباشد و دارای البومهای به نام “پلان اخر” و “یادمن باش” و “ناخونده”نیز میباشد .