قبل طوفان

گروه قجر

سبک گروه قجر تلفیقی

بیوگرافی گروه قجر

گروه موسيقي قجر، ارائه اي تلفيقي از موسيقي مدرن و آواز سنتي ايراني مي باشد. سرپرست و آهنگسازي اين گروه به عهده شاهين اسنا و در بخش آواز شامل چندين خواننده سنتي با رنگ صداهاي گوناگون تقسيم مي شود. اشعار اين گروه شامل دو بخش معاصر و كلاسيك مي باشد. كه بخش كلاسيك مربوط به اشعار شعراي دوره قاجار همچون فروغي بسطامي ، ايرج ميرزا ، ناصرالدين شاه قاجار و بخش معاصر توسط شاعر بنام احسان افشاري سروده شده است. در بخش موسيقي همانطور كه اشاره شد تلفيقي از سبكهاي مختلف روز همچون rock / electronic / dub step / r & b / alternative استفاده شده است. در اين ميان استفاده از سازهاي سنتي نظير سنتور، دف، ني، تار مشهود خواهد بود.