کاشکی امروز هوا بارونی نبود

شاهین میامی

سبک شاهین میامی پاپ

بیوگرافی شاهین میامی

برادر کوچک مرحوم شاهرخ پور میامی نوازنده گیتار الکتریک شاهین میامی متولد 1361، ترم آخر موسیقی می باشد. از 15 سال پیش آغاز به آموزش گیتار نزد مرحوم شاهرخ پورمیامی (برادر خود) و آرش رهنمون کرده است.