پیام عزیزی

سبک پیام عزیزی تلفیقی

بیوگرافی پیام عزیزی

«پیام عزیزی» خواننده کرد زبان و تحصیلکرده رشته ادبیات فارسی است. اولین اثر وی تصنیف معروف «ا...مدد» است. او از سال 85 با گروه «کامکارها» همکاری می کند و آثاری همچون «خورشید مستان» و «آقای جان» به زبان کردی را با همکاری این گروه در کارنامه خود دارد. آلبوم های «لبیک»، «قدسیان»، «پیام عاشقان»، «ملکا» و «بارگاه» حاصل سالها فعالیت هنری او در عرصه موسیقی است.