شهرام بزرگمهر

سبک شهرام بزرگمهر پاپ

بیوگرافی شهرام بزرگمهر

شهرام بزرگمهر دارای مدرک فوق لیسانس در رشته کایروپرکتیک و فرزند چهارم خانواده یک خانواده ٧ نفره و مجرّد است. سالها در رشته هاى ورزش قدرتى فعّالیت داشته و صاحب مقام هاییست. بعد از آن در سال ١٣٨٠ وارد موسیقى شده و اوّلین آلبوم خود در سال ١٣٨٣ با نام «دیوار شکسته» را وارد بازار کرده و دو آلبوم دیگر با نام همصداى قلبم در سال ١٣٨۵ و آلبوم «عهدى دوباره» در سال ١٣٨٧ را در کارنامه خود دارد. بعد از آلبوم «عهدى دوباره» از ایران خارج شده و مدّتی را ساکن کشور سوئد بوده و به همین دلیل از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در ایران فعّالیت موسیقى نداشته است و پس از وقفه اى ٨ ساله جدیدترین آلبوم خود با نام «خواستنى» را در سال ١٣٩۵ وارد بازار کرد. از لحاظ شخصیتى خونگرم، مهربان، صمیمى، معتقد و تا حدودى مذهبى است. شهرام بزرگمهر بسیار اهل مطالعه است و جت اسکى، سافارى، کوهنوردى، غوّاصى و سفر از علایق او به شمار می‌روند.