احمد فیضی

سبک احمد فیضی پاپ

بیوگرافی احمد فیضی

احمد فیضی متولد 1373، دانشجو و ساکن استان زنجان است. وی هنرجوی آواز نیز می باشد.