امید حجت

سبک امید حجت پاپ

بیوگرافی امید حجت

امید حجت را می توان جزو اولین نوازنده‌های حرفه‌ای گیتار الکتریک پس از انقلاب نامید. هر چند خود اصرار دارد که از واژه اولین برای معرفی اش استفاده نشود. امید حجت در اوایل سال ۱۳۹۶ بود که آلبوم انگلیسی / فارسی صلح و عشق (Peace and Love) را منتشر کرد. آلبومی که باعث شد نماینده سازمان ملل در ایران نیز از آن تمجید نموده و امید حجت را نماینده ای مناسب برای صلح معرفی کند.