امین کریمی

سبک امین کریمی پاپ

بیوگرافی امین کریمی

امین کریمی متولد 1373، آواز ایرانی را نزد علی یاری پور آغاز کرد و دوره ی حرفه ای آواز ایرانی را نیز نزد علی زند وکیلی گذراند و از شاگردان ایشان می باشد. ساز تخصصی وی گیتار است.