جهانیار بهشتی

سبک جهانیار بهشتی تلفیقی

بیوگرافی جهانیار بهشتی

جهانیار بهشتی متولد سال ۱۳۷۱_اصفهان _کارشناس ارشد مهندسی صنایع. وی از همان اوایل کودکی و در سن ۴ سالگی به فراگیری مبانی ریتم و ساز تمبک نزد پدرش استاد جهانگیر بهشتی پرداخت . پس از تکمیل ریتم شناسی و ساز تمبک به آواز اصیل ایرانی علاقه مند شد و اصول آواز و ردیف آوازی را نزد پدر خویش فرا گرفت . صداسازی و سلفژ را خدمت استاد ابراهیم گوهری تکمیل کرد و از محضر استاد علیرضا افتخاری نیز بهره مند گشت . از آخرین فعالیت های ایشان می توان به قطعات خیال آفرین و دی بلال اشاره داشت.