تو دنیامو عوض کردی

شهروز گودرزی

سبک شهروز گودرزی پاپ

بیوگرافی شهروز گودرزی

او از سال ١٣٧٨ با نواختن گیتار الکتریک وارد دنیاى موسیقى شد و در سبک راکشروع به فعالیت کرد. پس از چند سال فعالیتهاى موسیقى خود را در زمینه آهنگ سازى ،  نوازندگى و خوانندگى در گروههاى راک و متال آغاز کرد . از نمونه کارهاى ایشان خوانندگى ، نوازندگى و آهنگ سازى در گروه دث فیوز – خوانندگى در گروه مرداب – خوانندگى ، نوازندگى و آهنگ سازى  در گروه تراکت – خوانندگى و نوازندگى در گروه پاپاسى – خوانندگى در گروه دى آى – خوانندگى در گروه رینفورسر را مى توان نام برد ..

مدارج هنری و اجرایی

شهروز سرپرست و خواننده گروه راک گره نیز مى باشد که از فعالیتهاى گروه گره مى توان به اجراهاى زنده در مجموعه فرهنگى هنرى آزادى در تاریخ هاى مهر ماه ٩۵ – دى ماه ٩۵ – اردیبهشت ٩۶ مى توان اشاره کرد .

 اجراهاى خارج از کشور شهروز در کشور ارمنستان (١٣٨٩) ، دبى (١٣٩٠) ،  گرجستان (١٣٩٣) و ترکیه (١٣٩۴)  را مى توان ذکر کرد .