علی معتمدی

سبک علی معتمدی

بیوگرافی علی معتمدی

«علی معتمدی» در آذر ماه سال 1358 به دنیا آمد. در سال 80 در کنار پرداختن به موسیقی وارد دانشگاه شد و در رشته مهندسی الکترونیک ادامه تحصیل داد. علاقمندی وی در این سال ها به موسیقی کلاسیک وی را ترغیب به آموختن آواز کلاسیک نزد استاد «چولاکیان» و «محمد نوری» نمود. به دلیل کمبود کتاب های آموزش ساز دهنی به زبان پارسی وی در سال 1387 جلد اول کتاب خود را با نام آوای سازدهنی به رشته تحریر در آورد و در سال 1389 جلد دوم همین کتاب مشتمل بر60 قطعه از بزرگان موسیقی کلاسیک نیز توسط وی نگاشته شود. «علی معتمدی» در حال حاضر به صورت تخصصی به تدریس ساز پیانو و سازدهنی و آواز می پردازد و در زمینه آهنگسازی نیز با شبکه های تلویزیونی در حال همکاریست.