شاهین امیری

سبک شاهین امیری

بیوگرافی شاهین امیری

شاهین امیری در 28 تیر ماه سال 1363 در تهران به دنیا آمد.از کودکی با فراگیری نوازندگی پیانو به دنیای موسیقی پا نهاد و پس از آن به طور جـدی‌تر به فراگیری نوازندگی ویلن پرداخت.در نوجوانی با توجه به علاقه و اسـتعدادش در زمینه‌ی نقاشی و همچین با حمایت خانواده به فعالیت در این زمینه مشـغول شد و نقاشی با رنگ و روغن، سـیاه‌قلم و مدادرنگی را تجربه نمود.شاهین همـواره آواز را نیز به عنوان یکی از جـدی‌ترین دغدغه‌هایش دنبال کـرده و در حـال حاضـر دانشـجوی مقطـع فوق‌لیسـانس و مدرس عنوان درســی ژنتیک در دانشـگاه است.