جاوید عسگری

سبک جاوید عسگری پاپ

بیوگرافی جاوید عسگری

از سال 1375 در کاخ موزه های سعدآباد نزد استاد اسفندیار قره باغی به فراگیری سلفژ و تئوری موسیقی و در نهایت تکنیک های آواز ی پرداختم و در همان سال در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی نزد استاد گرگین موسسیان با گروه کر و تکنیک های آواز جمعی آشنا شدم و در سال 1376 به عضویت گروه کر ارکستر سمفونیک تهران در آمدم.در این بین همچنین از محضر استاد محمد نوری برای خوانندگی، تک خوانی موارد و مطالب بسیاری فرا گرفتم و بیش از گذشته بر داشته ها و آموخته های خویش افزودم.از بهمن ماه 1376 به عضویت گروه کر سمفونیک صدا و سیما در آمدم و تا کنون مشغول همکاری هستم.از سال 1378 اولین ترانه در قالب موسیقی پاپ به نام پائیز به آهنگسازی فرهاد برنجان انجام دادم که تا پایان سال 1391 بالغ بر 170 قطعه موسیقی در فضای موسیقی پاپ تلفیقی، ارکستر بزرگ (سمفونیک) با مضامین عاطفی، اجتماعی اجرا کرده ام و از سال 1385 نیز مشغول تدریس آواز به هنرجویان عزیز می باشم.