احساس

ایمان قیاسی

سبک ایمان قیاسی پاپ

بیوگرافی ایمان قیاسی

ایمان قیاسی متولد 1362 از سال 1382 به عنوان نوازنده با امیر تاجیک همکاری کرد. با نوازندگی ساز پرکاشن مطرح شد و به مرور در کنسرت امیر تاجیک به عنوان همخوان نیز فعالیت نمود.اواخر سال 1383 تولید اولین آلبومش را آغاز و نام «شام آخر» را برای این آلبوم انتخاب کرد.«شام آخر» اواخر سال 1385منتشر شد.