زندگی

گروه خردل

سبک گروه خردل راک

بیوگرافی گروه خردل

خردل در تابستان سال 1395 توسط دانیال کوشکی و روزبه دشتی شکل گرفت. آنها به فراخور پروژههایشان با هنرمندان مختلف همکاری می کنند. تریو اینسترومنتال خردل سعی دارد موسیقی تجربی جزفانک و فانک راک را با زندگی شهری گره بزند. سکوت واژگون صدای خاموشی است که به دلیل ترس از قرار گرفتن در اقلیت گرفتار در مارپیچ سکوت میشود و هیچگاه راهی برای بیان نمییابد. پس مجبور میشود به شکلی معکوس همراه با صدای اکثریت هویت خود را فراموش کند.