محسن کرامتی

سبک محسن کرامتی

بیوگرافی محسن کرامتی

محسن کرامتی ، متولّد 1326 در تهران . فارغ التحصیل نقّاشی از دانشگاه تهران . در حوزۀ تحصیلات آکادمیک فعّالیّتهای قابل توجّه و تامّلی را تا کنون داشته اند که میتوان به حدود چهل و پنج عنوان ترجمه و تالیف اشاره کرد ، که مهمترین آنها تاریخ کوبیسم ، پیکاسو سخن میگوید و فرهنگ اصطلاحات هنرهای تجسّمی ( ترجمه و تالیف ) است .در زمینۀ موسیقی ، تا قبل از راه یافتن به کلاسهای تخصصی محمّد رضا شجریان ، به شیوۀ آوازی ظِلّی بسیار علاقمند بوده و آوازهای ایشان را میخوانده و در این سبک از خوانش به مهارت بسیار بالایی هم رسیده بودند که به کلاسهای ردیف آوازی محمود کریمی راه پیدا میکنند و در سطحی قابل اعتنا و توجّه ، با این شیوه آشنا می شوند ، تا اینکه در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش ، توسّط یکی از آشنایان به رادیو رفته و برای اوّلین بار دیداری با استاد شجریان داشته اند ، که در این دیدار اوّلین پرسش استاد از محسن کرامتیِ عاشق و علاقمند آواز این بوده که ، میخواهی چه کار کنی ؟ ایشان هم در نهایت خلوص پاسخ میدهند ، میخواهم ریف آوازی را یاد بگیرم ، و همین علاقمندی به هنر ردیف آوازی باعث میشود که از خوانندگی تا اندازه ای فاصله گرفته و در حدّ تخصصی به فراگیری ریف همّت گمارند که در نهایت این دیدار و آشنایی ، فتح بابی میشود برای حضور ایشان در کلاسهای استاد شجریان .از سال هزار و سیصدو پنجاه و شش تا هزار و سیصد و شصت و پنج ( حدود نُه سال ) مشغول فراگیری ردیف آوازی بوده اند و پس از آن دوره هایی تخصصی تر در حوزۀ عالی آوازی ، مرکّب خوانی و تلفیق شعر و موسیقی و صدا سازی را در کنار محمد رضا شجریان طی میکنند .از سال هزار و سیصدو شصت و شش ، به پیشنهاد و توصیۀ استاد ، محسن کرامتی به تدریس ردیف آوازی روی آورده و در این عرصه ، به شکل تخصصی و حرفه ای ، فعّالیّتهای خود را آغاز کرده و دانش ردیف آوازی را به علاقمندان انتقال میدهد و هم اکنون حدود بیست و هفت سال است که کلاسهای ردیف آوازی ایشان ، علاقمندان بسیاری را به خود جذب و پرورش داده است . تا جایی که ایشان ، خود را بیشتر ردیف دان میدانند تا خواننده و معتقد هستند که ؛ من یک مدرّس ردیف آوازی هستم و نه یک خواننده و آن چند آلبومی هم که منتشر شده است خود به خود پیش آمده. کرامتی ، به ردیفهای محمود کریمی و عبدالله دوامی تسلّطی بسیار شگفت انگیز داشته و با ردیفهای سازی ( میرزا عبدالله ) آشنایی کامل دارند .در حوزۀ ردیف آوازی ، دقّت بسیار بالا و اعجاب آوری داشته و دارند ، بطوری که قدرت انتقال نُت به نُتِ ردیف به هنرجویان را دارد و تمامی شاگردانشان را به این شیوه پرورش میدهند و به همین دلیل قدرت فراگیری و درک مطلبِ هنرجویان ردیف آوازی در حدّ بسیار قابل توجّهی افزایش پیدا میکند.وی کنسرتهای بسیاری را به رغم اینکه خودشان را مدرّس ردیف میدانند و نه خواننده ، در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است .در داخل کشور تالار وحدت ، فرهنگسرای نیاوران و فرهنگسرای بهمن پذیرای این اعجوبۀ موسیقی اصیل ایرانی بوده است و در خارج از کشور نیز کنسرتهای متعدّدی در کشورهای فرانسه ، اطریش ، آلمان ، کانادا و آمریکا داشته است .از آثار این هنرمند برجستۀ آواز و موسیقی کلاسیک ایران که تا کنون منتشر شده است ، میتوان به ؛ پنجرۀ امید ( تصانیف دورۀ مشروطیّت ) ، ای که دل داری ، صبحگاهی ، آوای مهر ، راز نو ، پنجۀ دشتی ، دلدار ، صد و هشتاد و شش تصنیف قدیمی ، جواب ساز ردیف میرزا عبدالله به آواز ، ردیف استاد دوامی ( باز خوانی کلّ ردیف با شیوه ای کاملاً متفاوت و کاملتر ، جهت درک بهتر توسّط هنرجویان ) و ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم ، که آخرین آلبوم منتشر شده از ایشان است .