غلامرضا طریقی

سبک غلامرضا طریقی دکلمه

بیوگرافی غلامرضا طریقی

غلامرضا طریقی متولد سال 1356 زنجان کار شعر از سال ۱۳۷۴ با راهنمایی های «حسین منزوی » آغاز کرد. مجموعه شعر رتبه‎ها، برگزیده شعر دانش آموزان کشور رتبه اول و دوم شعر عاشورایی دانش آموزان کشور رتبه اول کنگره شعر و قصه جوان کشور رتبه اول چند کنگره دیگر در مناطق مختلف کشور است.