کامران عطا

سبک کامران عطا پاپ

بیوگرافی کامران عطا

کامران عطا متولد 1354 موسیقی را از 1363 در انگلستان با ادوارد کلیولند شروع کرد. او مطالعات خود را در کشور های ایران و آلمان نزد اساتیدی چون استاد دل شب و مرحوم کامران نکوروح ادامه داد. او به غیر از زبان مادری خود آهنگ هایی به زبان های مختلف خوانده است, هدف اصلی او آوردن عشق صلح میان مردم می باشد. آهنگ های او سرشار از عشق و زندگیست.