مهدی پوران

سبک مهدی پوران پاپ

بیوگرافی مهدی پوران

مهدی پوران در جنوب تهران متولد شده است. در سن 16 سالگی موسیقی پاپ رو به صورت حرفه ای البته با کمک استاد سروش طباطبایی شروع و به آهنگ سازی و ترانه سرایی مشغول شده است و با خواننده های زیادی در زمینه ترانه سرایی و آهنگ سازی فعالیت داشته است.