علیرضا ریزنده

سبک علیرضا ریزنده پاپ

بیوگرافی علیرضا ریزنده

علیرضا ریزنده متولد 23شهریور 1373در کرمانشاه است. دانشجوی دکترای الکترونیک بوده و خوانندگی را از 19سالگی آغاز کرده و شغل اصلی وی فیلم سازی است. آلبوم پیشم نموندی اولین آلبوم مجاز علیرضا ریزنده می باشد.