شهاب الدین صالحی

سبک شهاب الدین صالحی پاپ

بیوگرافی شهاب الدین صالحی

شهاب الدین صالحی متولد تهران , مجرد ,هنرمند بازیگر و خواننده این هنرمند رشته بازیگری را از سال 79 در تاتر آغاز نمود و تاکنون در نمایشهای متعددی به نامهای : امید وانتظار - علی واکسی - پوشالی - اهانت به تماشگر - برگشتی در کار نیست - وحدت - پیامبر رحمت - پس از غروب و نمایشهای بسیار دیگری که آخرین کار ایشون راه کمال بود . و خواندن چند تک اهنگ تا به حال که گوش دادنشون خالی از لطف نیست .