مسعود سعیدی

سبک مسعود سعیدی

بیوگرافی مسعود سعیدی

متولد : اسفند ۱۳۶۶ اولین خواننده سبکr&b ایران او در اوایل کار به شدت مورد توجه بزرگان سبک رپ قرارگرفت و همکاری او با خوانندگان بزرگ سبک رپ باعث شد او در کمترین زمان ممکن در جامعهموسیقی صاحب جایگاه شود. او پس از مدتی به این نتیجه رسید که میتواند به صورت انفرادی کار کند و همین امر باعث موفقیت بیشتر وی در زمینه ی موسیقی شد. او سبکr&b را به صورت حرفه ای دنبال میکند و تمام تلاش او شناساندن و جا انداختن سبکr&b واقعیدر بینمخاطبان ایرانی و خارجی میباشد.