محمدرضا کیانی بخش

سبک محمدرضا کیانی بخش پاپ

بیوگرافی محمدرضا کیانی بخش

محمدرضا کیانی بخش /متولد 17 دی ماه 1365 /کارشناس ارشد مهندسی سازه نوازنده پیانو کلاسیک را زیر نظر استاد اندره مرادیان. همچنین آواز سنتی و ردیف خوانی را زیر نظر استاد محمد عشاق فرا گرفته است. تئوری موسیقی و سلفژ را نیز زیر نظر اساتیدی چون پریچهر خواجه و مارینا گذرانده است.