نگار خارکن

سبک نگار خارکن بی کلام

بیوگرافی نگار خارکن

نگار خارکن ساز کمانچه را نزد استادان هادی منتظری، سید فرج پوری و اردشیر کامکار فراگرفت. همکاری با گروه هایی چون: مولوی (شهرام ناظری)، هم آوایان (حسین علیزاده)، شهناز (محمد رضا شجریان)، حصار (همایون شجریان و علی قمصری)، اشتیاق (علیرضا قربانی) و… و در آلبوم هایی چون مرغ خوشخوان (محمد رضا شجریان)، امیرکبیر (شهرام ناظری)، آب، نان، آواز (همایون شجریان، علی قمصری)، مستور و مست (همایون شجریان، ژانو باغومیان)، سرو روان (علیرضا قربانی علی قمصری)، چه آتش ها (همایون شجریان، علی قمصری) را در کارنامه خود دارد. نگار خارکن دارای مدرک کارشناسی ارشد موسیقی است و در هنرستان موسیقی دختران و دانشگاه آزاد هنر و معماری تدریس می‌کند.